Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Kurulum için yardım
+49 69 173261340
 

İptal politikası & iptal formu

Tüketiciler, aşağıdaki hükümlere göre iptal hakkına sahiptir; tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir:

A. İptal politikası

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz.

Malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, iptal süresi sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son malları teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği günden itibaren on dört gündür.

Fiziksel bir ortamda bulunmayan ve dijital formda (dijital içerik) üretilen ve kullanıma sunulan verilerin teslimine ilişkin sözleşmelerde, cayma süresi sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeden çekilme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, e-posta veya faks yoluyla gönderilen bir mektup) bize (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Almanya, Tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) bildirmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki örnek para çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır.

Mal tedarikine ilişkin sözleşmelerde, malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları gecikmeden ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son teslim tarihi yerine getirilmiş olur.

Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.

Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların durumunun, özelliklerinin ve işleyişinin kontrol edilmesi için gerekli olmayan elleçlemeden kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi

Ses veya video kayıtlarının ya da bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslimine ilişkin sözleşmelerde, teslimattan sonra mührün sökülmesi halinde cayma hakkı zamanından önce sona erer.

Dijital içeriğin teslimine ilişkin sözleşmelerde, cayma süresinin sona ermesinden önce sözleşmenin ifasına başlamayı açıkça kabul etmenizden sonra sözleşmenin ifasına başlamamız ve sözleşmenin ifasının başlamasıyla birlikte cayma hakkınızı kaybettiğinize dair bilginizi bize teyit etmeniz halinde cayma hakkı zamanından önce sona erer.

Malların iadesi için genel talimatlar

1) Lütfen ürünlere zarar vermekten veya kirletmekten kaçının. Lütfen ürünleri orijinal ambalajında, tüm aksesuarları ve tüm ambalaj bileşenleri ile birlikte bize iade edin. Gerekirse koruyucu dış ambalaj kullanın. Orijinal ambalaja artık sahip değilseniz, lütfen nakliye hasarına karşı yeterli koruma sağlamak için uygun ambalaj kullanın.
2) Lütfen malları bize iade etmeyiniz.
3) Yukarıda belirtilen 1-2. maddelerin cayma hakkının etkili bir şekilde kullanılması için bir ön koşul olmadığını lütfen unutmayın.

B. İptal formu

Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin.

Için

Wiresoft Ltd & Co. KGOpernplatz
1460313
Frankfurt am MainAlmanyaE-Posta

: [email protected]Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(*) ____________ adresinden sipariş edildi / (*) __________________ adresinden alındı


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Tüketici(ler)in imzası
(sadece kağıt bildirimler için)


_________________________Datum

(*) Uygulanamadığı yerlerde silin

Kategoriler