Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Kurulum için yardım
+49 69 173261340
 

Müşteri Bilgileri ile Genel Hüküm ve Koşullar

İçindekiler tablosu

 1. Uygulama alanı
 2. Sözleşmenin imzalanması
 3. Cayma hakkı
 4. Fiyatlar ve ödeme koşulları
 5. Teslimat ve nakliye koşulları
 6. Dijital içerikler için kullanım hakkı verilmesi
 7. Lisans anahtarları için kullanım hakkı verilmesi
 8. Unvanın korunması
 9. Kusurlar için sorumluluk (garanti)
 10. Promosyon kuponlarının kullanılması
 11. Uygulanabilir yasa
 12. Yetki alanı
 13. Davranış Kuralları
 14. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

1) Uygulama kapsamı

1.1 Bu Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle "GŞK" olarak anılacaktır) Wiresoft Ltd. & CO. KG (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır), bir tüketici veya girişimcinin (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) Satıcı ile Satıcı tarafından çevrimiçi mağazasında sunulan mallarla ilgili olarak akdettiği tüm mal teslim sözleşmeleri için geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, Müşterinin kendi hüküm ve koşullarının dahil edilmesine burada itiraz edilmektedir.

1.2 Bu GŞK, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, dijital içerik tedarikine yönelik sözleşmeler için geçerlidir.

1.3 Bu GŞK, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, lisans anahtarlarının tedarikine yönelik sözleşmeler için mutatis mutandis uygulanacaktır. Bu bağlamda Satıcı, kendisi tarafından tanımlanan yazılım veya içeriğin kullanımı için bir lisans anahtarı sağlamanın yanı sıra ilgili yazılım veya içeriği kullanmak için sözleşmeyle kararlaştırılan hakların verilmesini de borçludur. Müşteri, yazılım veya içerik üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı elde etmez. Satıcının çevrimiçi mağazasındaki ilgili ürün açıklaması, yazılımın veya içeriğin kalitesi konusunda belirleyici olacaktır.

1.4 Bu Genel Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda, tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlarla yasal bir işleme giren herhangi bir gerçek kişidir. Bu GŞK kapsamında bir girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya serbest meslek faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1.5 Bu GŞK anlamında dijital içerik, fiziksel bir veri taşıyıcısı üzerinde olmayan, dijital formda üretilen ve Satıcı tarafından bu GŞK'da daha ayrıntılı olarak düzenlenen belirli kullanım haklarının verilmesiyle kullanıma sunulan tüm verilerdir.

2) Sözleşmenin imzalanması

2.1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, Satıcı açısından bağlayıcı teklifler teşkil etmez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunulmasına hizmet eder.

2.2 Müşteri, Satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla teklif sunabilir. Bunu yaparken, seçilen malları sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra, müşteri sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan mallarla ilgili olarak yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar. Ayrıca, müşteri teklifini satıcıya faks, e-posta, posta veya çevrimiçi iletişim formu ile de iletebilir.

2.3 Satıcı, Müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçının mevcut olması halinde, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk olarak ortaya çıktığı noktada akdedilecektir. Teklifin kabulü için süre, müşterinin teklifi göndermesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sona ermesiyle sona erer. Satıcı, yukarıda belirtilen süre içinde Müşterinin teklifini kabul etmezse, bu, Müşterinin artık niyet beyanı ile bağlı olmayacağı bir sonuçla teklifin reddi olarak kabul edilecektir.

2.4 Müşteri PayPal tarafından sunulan bir ödeme yöntemini seçerse, ödeme, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full adresinde bulunan PayPal Kullanım Koşullarına veya - müşterinin bir PayPal hesabı yoksa - https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full adresinde bulunan PayPal Hesabı Olmayan Ödemeler için Koşullara tabi olarak ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Müşteri PayPal tarafından sunulan ve çevrimiçi sipariş sürecinde seçilebilen bir ödeme yöntemiyle ödeme yaparsa, satıcı, müşterinin sipariş sürecini tamamlayan düğmeyi tıkladığı anda müşterinin teklifini kabul ettiğini zaten beyan etmiş olur.

2.5 "Amazon Payments" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, https://payments.amazon.de/help/201751590 adresinde görülebilecek olan Amazon Payments Europe Kullanıcı Sözleşmesine tabi olarak, ödeme hizmeti sağlayıcısı Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (bundan böyle "Amazon" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Müşteri, çevrimiçi sipariş işlemi sırasında ödeme yöntemi olarak "Amazon Payments "ı seçerse, sipariş işlemini tamamlayan düğmeye tıklayarak Amazon'a bir ödeme emri de verir. Bu durumda satıcı, müşterinin sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak ödeme sürecini tetiklediği anda müşterinin teklifini kabul ettiğini zaten beyan etmiş olur.

2.6 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif yapıldığında, sözleşme metni, sözleşmenin imzalanmasından sonra Satıcı tarafından saklanacak ve Müşteri siparişini gönderdikten sonra metin biçiminde (örneğin e-posta, faks veya mektup) Müşteriye iletilecektir. Satıcı, sözleşme metnini bunun ötesinde erişilebilir kılmayacaktır. Müşteri siparişini göndermeden önce Satıcının çevrimiçi mağazasında bir kullanıcı hesabı oluşturmuşsa, sipariş verileri Satıcının web sitesinde arşivlenir ve müşteri ilgili giriş verilerini sağlayarak şifre korumalı kullanıcı hesabı üzerinden ücretsiz olarak erişebilir.

2.7 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bağlayıcı bir şekilde sipariş vermeden önce, Müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını belirleyebilir. Girdi hatalarının daha iyi tanınması için etkili bir teknik araç, ekrandaki görüntünün büyütülmesi yardımıyla tarayıcının büyütme işlevi olabilir. Müşteri, elektronik sipariş işlemi sırasında, sipariş işlemini sonlandıran düğmeye tıklayana kadar normal klavye ve fare işlevlerini kullanarak girişlerini düzeltebilir.

2.8 Sözleşmenin imzalanması için Almanca ve İngilizce dilleri mevcuttur.

2.9 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleşir. Müşteri, sipariş işlemleri için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır, böylece satıcı tarafından gönderilen e-postalar bu adresten alınabilir. Özellikle SPAM filtrelerini kullanırken müşteri, satıcı tarafından veya satıcının siparişi işlemek için görevlendirdiği üçüncü taraflarca gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) Cayma hakkı

3.1 Tüketiciler genel olarak cayma hakkına sahiptir.

3.2 Cayma hakkı ile ilgili daha fazla bilgi Satıcının cayma politikasında bulunabilir.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 Satıcının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal katma değer vergisini içeren toplam fiyatlardır. Herhangi bir ek teslimat ve nakliye ücreti, ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilecektir.

4.2 Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan teslimatlarda, münferit durumlarda Satıcının sorumlu olmadığı ve Müşteri tarafından karşılanması gereken ek masraflar ortaya çıkabilir. Bunlar arasında, örneğin, kredi kuruluşları tarafından yapılan para transferi masrafları (örneğin, transfer ücretleri, döviz kuru ücretleri) veya ithalat vergileri veya harçları (örneğin, gümrük vergileri) yer almaktadır. Teslimatın Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye yapılmaması, ancak müşterinin ödemeyi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden yapması durumunda da para transferiyle ilgili olarak bu tür maliyetler oluşabilir.

4.3 Ödeme seçenek(ler)i satıcının online mağazasında müşteriye bildirilecektir.

4.4 Banka havalesi yoluyla peşin ödeme kararlaştırılmışsa, taraflar daha geç bir vade tarihi kararlaştırmamışsa, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılmalıdır.

4.5 "SOFORT" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih (bundan böyle "SOFORT" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Fatura tutarını "SOFORT" üzerinden ödeyebilmek için, müşterinin "SOFORT "a katılım için etkinleştirilen bir çevrimiçi bankacılık hesabına sahip olması, ödeme işlemi sırasında kendisini buna göre tanımlaması ve ödeme talimatını "SOFORT "a onaylaması gerekir. Ödeme işlemi hemen "SOFORT" tarafından gerçekleştirilir ve müşterinin banka hesabı borçlandırılır. "SOFORT" ödeme yöntemi hakkında daha ayrıntılı bilgi müşteriye internette https://www.klarna.com/sofort/ adresinde mevcuttur.

4.6 "Unzer" ödeme hizmeti aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (bundan böyle "Unzer" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilir. Unzer aracılığıyla sunulan bireysel ödeme yöntemleri, satıcının çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilecektir. Unzer, ödemelerin işlenmesi için, müşterinin ayrıca bilgilendirilebileceği özel ödeme koşullarının geçerli olabileceği diğer ödeme hizmetlerini kullanabilir. "Unzer" hakkında daha fazla bilgi internette https://www.unzer.com/ adresinde mevcuttur.

4.7 Hesaptan ödeme yöntemi seçilirse (yalnızca kurumsal müşteriler için), satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve fatura edildikten sonra muaccel hale gelecektir. Bu durumda, aksi kararlaştırılmadıkça, satın alma fiyatı faturanın alınmasından itibaren 10 (on) gün içinde kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Satıcı, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda satıcı, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir. Satıcı ayrıca, hesapta ödeme yöntemini seçerken bir kredi kontrolü yapma ve olumsuz bir kredi kontrolü durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar.

4.8 "PayPal Doğrudan Borçlandırma" ödeme yöntemi seçilirse, PayPal fatura tutarını SEPA otomatik ödeme talimatı verildikten sonra, ancak satıcı adına ön bildirim için son tarih sona ermeden önce müşterinin banka hesabından tahsil edecektir. Ön bildirim, SEPA Doğrudan Borçlandırma yoluyla bir borçlandırmayı müşteriye duyuran herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye bulunmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri hakkı olmadığı halde otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibraz sonucunda ilgili kredi kuruluşu tarafından yapılan masrafları üstlenecektir.

5) Teslimat ve nakliye koşulları

5.1 Malların teslimatı, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine gönderilerek yapılacaktır. Satıcının sipariş işleminde belirtilen teslimat adresi, işlemin gerçekleştirilmesinde belirleyici olacaktır.

5.2 Malların teslimatı müşterinin sorumlu olduğu nedenlerden dolayı başarısız olursa, müşteri satıcının bu nedenle maruz kaldığı makul masrafları karşılayacaktır. Bu durum, müşterinin cayma hakkını etkin bir şekilde kullanması halinde iade sevkiyatı masrafları için geçerli değildir. Müşteri tarafından cayma hakkının etkin bir şekilde kullanılması durumunda, iade masrafları için satıcının cayma talimatlarında yer alan hüküm geçerli olacaktır.

5.3 Lojistik nedenlerden dolayı kendi kendine toplama mümkün değildir.

5.4 Dijital içerikler müşteriye yalnızca aşağıdaki şekilde elektronik olarak sağlanır:

5.5 Lisans anahtarları müşteriye aşağıdaki şekilde sağlanır:

6) Dijital içerikler için kullanım hakkı verilmesi

6.1 Satıcının çevrimiçi mağazasındaki DeepL açıklamasında aksi belirtilmedikçe, satıcı müşteriye sağlanan içeriği özel ve ticari amaçlarla kullanmak için zaman ve yer bakımından sınırsız, münhasır olmayan bir hak verir.

6.2 Satıcı, sözleşme kapsamındaki lisansı üçüncü tarafa devretmeyi kabul etmedikçe, içeriğin üçüncü taraflara aktarılmasına veya bu GŞK kapsamı dışında üçüncü taraflar için kopyalar çıkarılmasına izin verilmez.

6.3 Hakların verilmesi ancak müşterinin sözleşmeden doğan ücret borcunun tamamını ödemesi halinde geçerli olacaktır. Satıcı, sözleşme içeriğinin kullanımına bu noktadan önce de geçici olarak izin verebilir. Söz konusu geçici izin, hakların devri anlamına gelmeyecektir.

7) Lisans anahtarları için kullanım hakkı verilmesi

7.1 Sağlanan lisans anahtarı, müşteriye ilgili ürün açıklamasından anlaşılan yazılımı veya içeriği burada açıklandığı ölçüde kullanma hakkı verir.

7.2 Hakların verilmesi, ancak müşteri borçlu olduğu ücreti tamamen ödediğinde geçerli olacaktır.

8) Unvanın saklı tutulması

Satıcı peşin ödeme yaparsa, borçlu olunan satın alma fiyatı tamamen ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutacaktır.

9) Kusurlar için sorumluluk (garanti)

9.1 Satın alınan ürünün kusurlu olması halinde, kusurlara ilişkin yasal sorumluluk hükümleri geçerli olacaktır.

9.2 Bundan farklı olarak, kullanılmış mallar için aşağıdakiler geçerlidir: Kusur, ancak malların tesliminden itibaren bir yıl geçtikten sonra ortaya çıkarsa, kusur talepleri hariç tutulur. Malların tesliminden itibaren bir yıl içinde meydana gelen kusurlar yasal zaman aşımı süresi içinde talep edilebilir. Ancak, sorumluluk süresinin bir yıla indirilmesi aşağıdakiler için geçerli değildir

9.3 Müşteriden, nakliye sırasında bariz bir şekilde hasar görmüş teslim edilen mallar hakkında teslimatçıya şikayette bulunması ve satıcıyı bu konuda bilgilendirmesi istenir. Müşterinin bunu yapmaması halinde, bu durumun kusurlara ilişkin yasal veya sözleşmeye dayalı talepleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

10) Promosyon kuponlarının kullanılması

10.1 Belirli bir geçerlilik süresi olan promosyonların bir parçası olarak Satıcı tarafından ücretsiz olarak verilen ve Müşteri tarafından satın alınamayan Kuponlar (bundan böyle "Promosyon Kuponları" olarak anılacaktır) yalnızca Satıcının çevrimiçi mağazasında ve yalnızca belirtilen süre boyunca kullanılabilir.

10.2 Promosyon kuponunun içeriğinden kaynaklanan ilgili bir kısıtlama olması halinde münferit ürünler kupon promosyonundan hariç tutulabilir.

10.3 Promosyon kuponları yalnızca sipariş süreci tamamlanmadan önce kullanılabilir. Daha sonra mahsuplaşma mümkün değildir.

10.4 Sipariş başına yalnızca bir promosyon kuponu kullanılabilir.

10.5 Malların değeri en az promosyon kuponu tutarına eşit olmalıdır. Kalan kredi satıcı tarafından iade edilmeyecektir.

10.6 Promosyon kuponunun değeri siparişi karşılamaya yetmiyorsa, aradaki farkı kapatmak için satıcı tarafından sunulan diğer ödeme yöntemlerinden biri seçilebilir.

10.7 Bir promosyon kuponunun kredi bakiyesi ne nakit olarak ödenir ne de faiz kazanır.

10.8 Müşteri, yasal cayma hakkı çerçevesinde promosyon kuponu ile ödemesini yaptığı malları tamamen veya kısmen iade ederse promosyon kuponu iade edilmez.

10.9 Promosyon çeki devredilebilir. Satıcı, promosyon kuponunu Satıcının çevrimiçi mağazasında kullanan ilgili sahibine ibra etkisi ile ödeme yapabilir. Bu durum, Satıcının ilgili sahibin uygunsuzluğu, yasal ehliyetsizliği veya temsil yetkisinin bulunmaması hakkında bilgi sahibi olması veya ağır ihmalkarlığı halinde geçerli olmayacaktır.

11) Uygulanabilir hukuk

Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler, taşınır malların uluslararası satışına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere, Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi yalnızca sağlanan korumanın tüketicinin mutat ikametgahının bulunduğu devletin hukukunun emredici hükümleri tarafından geri çekilmediği ölçüde geçerli olacaktır.

12) Yetki alanı

Müşteri, Federal Almanya Cumhuriyeti topraklarında kayıtlı ofisi olan bir tüccar, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olarak hareket ediyorsa, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri Satıcının kayıtlı ofisi olacaktır. Müşterinin kayıtlı ofisinin Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları dışında olması halinde, sözleşme veya sözleşmeden doğan talepler müşterinin mesleki veya ticari faaliyetiyle ilişkilendirilebiliyorsa, bu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflar için Satıcının kayıtlı ofisi münhasır yargı yeri olacaktır. Ancak, yukarıda belirtilen durumlarda, Satıcı her halükarda Müşterinin iş yerindeki mahkeme nezdinde dava açma hakkına sahip olacaktır.

13) Davranış kuralları

14) Alternatif uyuşmazlık çözümü

14.1 AB Komisyonu, uyuşmazlıkların internet üzerinden çözümü için aşağıdaki linkte bir platform sunmaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bu platform, bir tüketiciyi ilgilendiren çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir irtibat noktası olarak hizmet vermektedir.

14.2 Satıcı, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla yükümlü olmadığı gibi buna istekli de değildir.

Kategoriler